Čo je to rekuperácia?

Rekuperácia vzduchu je spôsob vetrania budov so spätným získavaním tepla. V obvodovej stene obytných miestností sú zabudované vetracie jednotky pre prívod a odvod vzduchu. Odpadový vzduch prúdi z týchto miestností s vyššou teplotou do vetracieho zariadenia, kde mu výmenník tepla odoberie časť tepelnej energie a odovzdá ju čerstvému vzduchu, ktorý je do výmenníka privádzaný z vonku. Tento systém má účinnosť až 93%, preto sa často používa pri nízkoenergetických domoch.

Naša ponuka rekuperácií:

PRANA

Rekuperáčna jednotka PRANA odsáva znečistený a vlhký vzduch z miestnosti a privádza čistý. Vďaka jednoduchej a efektívnej konštrukcii, teplý vzduch prechádzajúci cez medený výmenník odovzdáva svoje teplo čerstvému a studenému vzduchu zvonku. Nedochádza tu k premiešaniu prúdov a PRANA pôsobí ako stále otvorené okno bez akejkoľvek straty interiérového tepla.

Dokumenty na stiahnutie PRANA:

Technicky list PRANA

Cenník PRANA

KONTAKT:
MEGA-SEN s.r.o.
Kolinovce 152, 053 42, Kolinovce, Okres SN
Slovensko​

info@mega-sen.eu
megasen.sro@gmail.com
+421 944 781 221​

​IČO:47855690
DIČ:2024135465
IČ DPH: SK2024135465